1. Liikmemaksud EUR
1.1. liikmeksastumise maks 128
1.2. auliige vabastatud liikmemaksust
1.3. tavaliige 65
1.4. veteranliige 6
1.5. noorliige
1.6. üliõpilasest tavaliige kuni 24 a (avalduse esitamisel) 6
     
3. Lisa-liikmemaks (sõltub klubi vara kasutamise ulatusest)  
3.1 svertpaadi hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal) 130
3.2 svertkatamaraani hoidmine staapelplatsil (navigatsioonihooajal) 250
3.3 sportkiiljahi hoidmine (Draakon/Melges)(12 tõstet) 675
3.4 klassikaline puujaht (Folk,Hai) 540
3.5 kaikoha kasutus kiiljahile pikkusega kuni 9,5 m 835
3.6 kaikoha kasutus kiiljahile pikkus vahemikus 9,5 m-11,5 m 1250
3.7 kaikoha kasutus kiiljahile 11,5 m-13,5 m
1699
3.8 kaikoha kasutus kiiljahile 13,5m ja üle
2199
Jahi pikkuse arvutuse aluseks on mõõdukirja LOA  
3.9.  sadamas parkimine
65
3.10. kuuri kasutamine 320
3.11. runduki kasutamine 38
3.12. staapelplats navigatsioonihooajal m2/kuus 3,5
3.13. staapelplats navigatsioonivälisel hooajal m2/kuus 2,5
3.14. kraana kasutus EUR/tõste 20
Klubi lepingulistele partneritele kehtivad tasud punktides 3.1.-3.14. määratud suurustes, millele
lisandub käibemaks.

ESS Kalev Jahtklubi klubiliige on kohustatud tasuma liikmeks vastuvõtmisel sisseastumismaksu (Põhikiri punkt 3.2.3.) ja liikmemakse (Põhikiri punkt 3.2.4.).

2017 hooajal on liikmeksastumise maks 128 €, liikmemaks 65 €, veteranliikme maks 6 € ja noorliikme ning üliõpilasest tavaliikme kuni 24.a. (avalduse esitamisel) maks 6 €.

Liikmemaksud tuleb tasuda  (v.a 3.10.-3.12.)  15.märtsiks 2017.a.

ESS Kalev Jahtklubi 2017 hooaja Hinnakiri

Panga rekvisiidid:

SEB Pank
a/a EE781010220003061010