ESS Kalev Jahtklubi Purjespordikool õppemaksud ja tasumise kord õppeaastal Mai 2015 – Aprill 2016
Õppemaksud Kui perest õpib 1 laps KOV spordi-tegevuse toetusega* Samast perest iga järgnev laps
1. Purjetamistreening+Teooriatunnid Mai-September 3X nädalas 350 150
võimalus tasuda igakuiselt 70 30
2. Purjetamistreening 3X nädalas Mai-Sept + üldfüüsiline treening 1x nädalas Nov-Apr. Teooriatunnid. Aastamaks 600 480 240
võimalus tasuda igakuiselt 50 40 20
3. Purjetamistreening 3X nädalas Mai-Sept + üldfüüsiline treening 2x nädalas Nov-Apr. Teooriatunnid. Aastamaks 660 540 300
võimalus tasuda igakuiselt 55 45 25
4. Purjetamistreening 3x nädalas Mai-Sept + üldfüüsiline treening 3x nädalas Nov-Apr. Teooriatunnid. Aastamaks 720 600 300
võimalus tasuda igakuiselt 60 50 25
5. Lisaks 1-2 purjetamistreeningut nädalas Juuni-Aug vastavalt lisagraafikule. Tasu lisandub pakettidele 1-4. 105 105 45
võimalus tasuda igakuiselt Mai-Sept 35 35 15
6. KJK noorliikme liikme aastamaks ja väravakaart 6 6 6
7. Algõpetuse kursus 60 60
8. Merelaager 20 20
*Kõik tasud palume kanda ESS Kalev Jahtklubi kontole EE871010220107408016
*KOV sporditegevuse toetusega madalama õppemaksu eelduseks on, et lapsevanem või seaduslik esindaja on teinud spordiklubi määramise vastavalt KOV poolt kehtestatud korrale tähtaegselt, ning on määranud KOV poolt makstava sporditegevuse toetuse saajaks ESS Kalev Jahtklubi, ning määrang kehtib terve õppeaasta jooksul.
Õppepakette on võimalik õppeaasta jooksul vahetada vastavalt lapsevanema avaldusele.
Kui laps võetakse kooli vastu peale 1. Juunit, siis kuulub tasumisele aastamaks mida vähendatakse proportsionaalselt juba toimunud õppeaasta osas, ümardatuna kalendri täiskuudesse.
Õppemaksu tasumine: Tasudes aastamaksu korraga on tasumistähtaeg 30. Aprilliks või lapse kooli vastuvõtmisel. Tasudes aastamaksu igakuiselt, on tasumistähtag iga kuu 5. kuupäevaks.
Koolist puudumine ei ole aluseks õppemaksu vähendamisele. Erandkorras on võimalik taotleda õppemaksu 50%-list vähendamist arstitõendi ja lapsevanema avalduse esitamisel, kui õpilane puudub treeningutest tervislikel põhjustel rohkem kui 2 järjestikust nädalat. Ka vähendatud aastamaksu on võimalik tasuda igakuiselt.
Õppemaksus sisalduvad algaja tasemele sobiva varustuse heaperemehelik kasutamine, treeningute läbiviimisega seotud kulud. Õppemaksus ei sisaldu võistlustel ja laagrites osalemisega seotud kulud, ning isikliku varustusega seotud kulud.
Treeningute ajad avaldatakse jooksvalt kooli kodulehel www.kjk.ee
Purjespordikooli Õppeaasta kestab 1. Maist kuni 30. Aprillini. Vaheaeg on 1-31. Oktoober.
ESS Kalev Jahtklubi MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja ja tasutud õppemaksult ning annetustelt on võimalik tagasi taotleda tulumaksu vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Kinnitatud ESS Kalev Jahtklubi klubiülema poolt 16. veebruaril 2015.a.

Lae alla PSK Hinnakiri 2015