Kalevi Jahtklubi Purjespordikooli õppemaksud ja tasumise kord õppeaastal mai 2019 – aprill 2020
Õppemaksud Kui perest õpib 1 laps KOV spordi-tegevuse toetusega* Samast perest iga järgnev laps
1. Purjetamistreening+teooriatunnid mai-september 3x nädalas 350 150
Võimalus tasuda igakuiselt. 70 30
2. Purjetamistreening 3x nädalas mai-sept + üldfüüsiline treening 1x nädalas nov-apr, teooriatunnid. Aastamaks. 600 480 240
Võimalus tasuda igakuiselt. 50 40 20
3. Purjetamistreening 3x nädalas mai-sept + üldfüüsiline treening 2x nädalas nov-apr, teooriatunnid. Aastamaks. 660 540 300
Võimalus tasuda igakuiselt. 55 45 25
4. Purjetamistreening 3x nädalas mai-sept + üldfüüsiline treening 3x nädalas nov-apr, teooriatunnid. Aastamaks. 720 600 300
Võimalus tasuda igakuiselt. 60 50 25
5. Lisaks 1-2 purjetamistreeningut nädalas juuni-aug vastavalt lisagraafikule. Tasu lisandub pakettidele 1-4. 105 105 45
Võimalus tasuda igakuiselt mai-sept. 35 35 15
6. KJK noorliikme liikme aastamaks ja väravakaart 10 10 10
7. Algõpetuse kursus 60 60
8. Merelaager 20 20
*Kõik tasud palume kanda Kalevi Jahtklubi MTÜ kontole EE871010220107408016 (SEB pank).
*KOV sporditegevuse toetusega madalama õppemaksu eelduseks on, et lapsevanem või seaduslik esindaja on teinud spordiklubi määramise vastavalt KOV poolt kehtestatud korrale tähtaegselt, ning on määranud KOV poolt makstava sporditegevuse toetuse saajaks Kalevi Jahtklubi, ning määrang kehtib terve õppeaasta jooksul.
Õppepakette on võimalik õppeaasta jooksul vahetada vastavalt lapsevanema avaldusele.
Kui laps võetakse kooli vastu peale 1. juunit, siis kuulub tasumisele aastamaks mida vähendatakse proportsionaalselt juba toimunud õppeaasta osas, ümardatuna kalendri täiskuudesse.
Õppemaksu tasumine: tasudes aastamaksu korraga on tasumistähtaeg 30. aprilliks või lapse kooli vastuvõtmisel. Tasudes aastamaksu igakuiselt, on tasumistähtaeg iga kuu 5. kuupäevaks.
Koolist puudumine ei ole aluseks õppemaksu vähendamisele. Erandkorras on võimalik taotleda õppemaksu 50%-list vähendamist arstitõendi ja lapsevanema avalduse esitamisel, kui õpilane puudub treeningutest tervislikel põhjustel rohkem kui 2 järjestikust nädalat. Ka vähendatud aastamaksu on võimalik tasuda igakuiselt.
Õppemaksus sisalduvad algaja tasemele sobiva varustuse heaperemehelik kasutamine, treeningute läbiviimisega seotud kulud. Õppemaksus ei sisaldu võistlustel ja laagrites osalemisega seotud kulud, ning isikliku varustusega seotud kulud.
Treeningute ajad avaldatakse jooksvalt kooli kodulehel www.kjk.ee
Purjespordikooli õppeaasta kestab 1. maist kuni 30. aprillini. Vaheaeg on 1-31. oktoober.
Kalevi Jahtklubi MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja ja tasutud õppemaksult ning annetustelt on võimalik tagasi taotleda tulumaksu vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Kinnitatud Kalevi Jahtklubi klubiülema poolt 16.veebruaril 2015.a.